Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Agendâu, cofnodion a phapurau cyfarfodydd Cabinet Llywodraeth Cymru ac Is-bwyllgorau’r Cabinet.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Gorffennaf 2016
Diweddarwyd ddiwethaf:

Polisi'r Cabinet yw bod mor agored â phosib wrth gynnal ei fusnes. Cyhoeddir cofnodion a phapurau cyn gynted â phosibl ar ôl iddynt gael eu cymeradwyo yn y cyfarfod nesaf ond dim cynt na 6 wythnos ar ôl y cyfarfod hwnnw.

Rydym yn ymatal rhag cyhoeddi rhai darnau pan fo rhesymau pwysig yn bodoli dros wneud hynny. Nid yw'r fersiynau cyhoeddedig o bapurau neu gofnodion y Cabinet yn cynnwys unrhyw ddeunydd sydd:

  • yn sensitif o safbwynt masnachol
  • yn ymwneud â Chyllideb Llywodraeth Cymru neu faterion eraill sy'n ymwneud â chyllidebau neu arian
  • yn cynnwys neu’n cyfeirio at wybodaeth a dderbyniwyd yn gyfrinachol gan drydydd parti
  • yn ddeunydd a fyddai fel arall yn achosi niwed sylweddol pe bai'n cael ei ddatgelu.

Fel arall, mae'r dogfennau sy'n ymddangos ar y wefan hon yr un fath yn union â'r rhai sy'n cael eu hystyried gan y Cabinet.

Cyfarfodydd y Cabinet: 2021

Cyfarfodydd y Cabinet: 2020

Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod

Cyfarfodydd y Cabinet: 2019

Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod

Cyfarfodydd y Cabinet: 2018

Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod

Cyfarfodydd y Cabinet: 2017

Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod

Cyfarfodydd y Cabinet: 2016

Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod
Cyfarfod

Y weinyddiaeth flaenorol

Rheolodd y bedwerydd cynulliad o fis Mai 2011 i Ebrill 2016.  Mae gwybodaeth am gyfarfodydd y Cabinet o'r weinyddiaeth honno ar gael ar Archif Gwe'r DU.