Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Y Gwir Anrh. Mark Drakeford AC (Cadeirydd)
 • Vaughan Gething AC

Trwy gyswllt fideo

 • Rebecca Evans AC
 • Lesley Griffiths AC
 • Julie James AC
 • Eluned Morgan AC
 • Ken Skates AC
 • Kirsty Williams AC
 • Jeremy Miles AC
 • Jane Hutt AC
 • Hannah Blythyn AC
 • Julie Morgan AC
 • Lee Waters AC
 • Shan Morgan, Ysgrifennydd Parhaol (drwy gyswllt fideo)
 • Des Clifford, Cyfarwyddwr Cyffredinol Swyddfa'r Prif Weinidog
 • Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd
 • Will Whiteley, Pennaeth Is-adran y Cabinet
 • Jane Runeckles, Cynghorydd Arbennig (drwy gyswllt fideo)
 • Dan Butler, Cynghorydd Arbennig (drwy gyswllt fideo)
 • Ian Butler, Cynghorydd Arbennig (drwy gyswllt fideo) 
 • Paul Griffiths, Cynghorydd Arbennig (drwy gyswllt fideo)
 • Clare Jenkins, Cynghorydd Arbennig
 • Andrew Johnson, Cynghorydd Arbennig (drwy gyswllt fideo)
 • Gareth Williams, Cynghorydd Arbennig (drwy gyswllt fideo)
 • Tom Woodward, Cynghorydd Arbennig (drwy gyswllt fideo) 
 • Christopher W Morgan,) Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Damian Roche, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
 • Jonathan Scourfield, Cynghorydd Polisi Arbenigol (drwy gyswllt fideo)
 • Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr Trysorlys Cymru (drwy gyswllt fideo)
 • Tim Render,  Tîm COVID-19 (drwy gyswllt fideo)
 • Liz Lalley, Tîm COVID-19 (drwy gyswllt fideo)
 • Peter McDonald, Tîm COVID-19 (drwy gyswllt fideo)
 • Gareth Bevington,  Tîm COVID-19 (drwy gyswllt fideo)
 • Margaret Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllidebu Strategol (drwy gyswllt fideo)
 • Max Looker, Tîm Prosiect COVID-19

Ymddiheuriadau

 • Dafydd Elis Thomas AC

Eitem 1: cofnodion y cyfarfod diwethaf

 1. Cymeradwyodd y Cabinet gofnodion 27 Ebrill.

Eitem 2: Busnes y Senedd

 1. Nododd y Cabinet grid y Cyfarfod llawn.

Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
Mai 2020