Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Y Gwir Anrh. Mark Drakeford AC (Cadeirydd)
 • Vaughan Gething AC
 • Lee Waters AC

Drwy gyswllt fideo

 • Rebecca Evans AC
 • Lesley Griffiths AC
 • Julie James AC
 • Eluned Morgan AC
 • Ken Skates AC
 • Kirsty Williams AC
 • Jeremy Miles AC
 • Jane Hutt AC
 • Hannah Blythyn AC
 • Julie Morgan AC
 • Dafydd Elis Thomas AC
 • Shan Morgan, Yr Ysgrifennydd Parhaol (drwy gyswllt fideo)
 • Des Clifford, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Swyddfa’r Prif Weinidog (drwy gyswllt fideo)
 • Will Whiteley, Pennaeth Is-adran y Cabinet
 • Toby Mason, Pennaeth Cyfathrebu Strategol
 • Jane Runeckles, Cynghorydd Arbennig
 • Alex Bevan, Cynghorydd Arbennig (drwy gyswllt fideo)
 • Dan Butler, Cynghorydd Arbennig (drwy gyswllt fideo)
 • Paul Griffiths, Cynghorydd Arbennig (drwy gyswllt fideo)
 • Clare Jenkins, Cynghorydd Arbennig
 • Andrew Johnson, Cynghorydd Arbennig (drwy gyswllt fideo)
 • Mitch Theaker, Cynghorydd Arbennig
 • Gareth Williams, Cynghorydd Arbennig (drwy gyswllt fideo)
 • Tom Woodward, Cynghorydd Arbennig (drwy gyswllt fideo)
 • Christopher W Morgan, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Damian Roche, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
 • Jonathan Scourfield, Cynghorydd Polisi Arbenigol (drwy gyswllt fideo)
 • Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd
 • Reg Kilpatrick, Cyfarwyddwr Llywodraeth Leol
 • Jo Trott, Pennaeth tîm prosiect COVID-19

Eitem 1: Yr wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19

Cofnododd y Prif Weinidog ei ddiolch i Weinidogion gwariant am ryddhau adnoddau i ymdrin â chanlyniadau’r pandemig COVID-19. Roedd hynny wedi galluogi’r Llywodraeth i wneud cyfres o gyhoeddiadau ynglŷn â darparu cymorth ariannol i wirfoddolwyr a’r Trydydd Sector a chwmnïau bws, yn ogystal â chymorth busnes.

Dywedodd y Prif Weinidog wrth y Cabinet fod arweinwyr y Ceidwadwyr Cymreig a Phlaid Cymru wedi cael eu gwahodd i fynychu’r Grŵp Craidd ar gyfer COVID-19 sy’n cyfarfod ar ddydd Mercher. Mae’r ddau arweinydd wedi cael gwybod mai diben y Grŵp yw rhoi cyfle i Weinidogion a swyddogion rannu gwybodaeth a darparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y materion o bwys sy’n ymwneud â’r argyfwng.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wrth y Cabinet fod llythyron at y grŵp o unigolion a warchodir wedi cael eu hanfon, ac y dylent gyrraedd y bobl berthnasol erbyn canol yr wythnos.

Rhannu’r dudalen hon