Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Y Gwir Anrh. Mark Drakeford AC (Cadeirydd)
 • Vaughan Gething AC
 • Ken Skates AC
 • Hannah Blythyn AC
 • Rebecca Evans AC (drwy gyswllt fideo)
 • Lesley Griffiths AC (drwy gyswllt fideo)
 • Julie James AC (drwy gyswllt fideo)
 • Eluned Morgan AC (drwy gyswllt fideo)
 • Kirsty Williams AC (drwy gyswllt fideo)
 • Jeremy Miles AC (drwy gyswllt fideo)
 • Jane Hutt AC (drwy gyswllt fideo)
 • Julie Morgan AC (drwy gyswllt fideo)
 • Lee Waters AC (drwy gyswllt fideo)
 • Shan Morgan, Yr Ysgrifennydd Parhaol (drwy gyswllt fideo)
 • Des Clifford, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Swyddfa’r Prif Weinidog
 • Carys Evans, Prif Ysgrifennydd Preifat Prif Weinidog Cymru     
 • Will Whiteley, Pennaeth Is-adran y Cabinet
 • Toby Mason, Pennaeth Cyfathrebu Strategol  
 • Jane Runeckles, Cynghorydd Arbennig
 • Madeleine Brindley, Cynghorydd Arbennig  
 • Alex Bevan, Cynghorydd Arbennig (drwy gyswllt fideo)
 • Dan Butler, Cynghorydd Arbennig  
 • Paul Griffiths, Cynghorydd Arbennig (drwy gyswllt fideo)
 • Clare Jenkins, Cynghorydd Arbennig
 • Mitch Theaker, Cynghorydd Arbennig
 • Gareth Williams, Cynghorydd Arbennig (drwy gyswllt fideo)
 • Tom Woodward, Cynghorydd Arbennig (drwy gyswllt fideo)
 • Christopher W Morgan, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Damian Roche, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
 • Jonathan Scourfield, Cynghorydd Polisi Arbenigol (drwy gyswllt fideo)

Ymddiheuriadau

 • Dafydd Elis Thomas AC

Eitem 1: Yr wybodaeth ddiweddaraf gan y Prif Weinidog a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 1. Rhoddodd y Prif Weinidog yr wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â chyfarfod Ystafell Friffio Swyddfa’r Cabinet, a oedd wedi ei gynnal y diwrnod blaenorol, lle y gwnaed penderfyniad i gyfyngu ar symudiadau pobl.
 2. Nododd y Gweinidogion fod y Senedd, yn ystod y Cyfarfod Llawn yn gynharach y diwrnod hwnnw, wedi cytuno’r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Brys a newidiadau i Reolau Sefydlog i ddarparu gweithdrefnau argyfwng dros dro i’w gwneud yn haws parhau â busnes y Cynulliad yn ystod yr argyfwng COVID-19. 

Eitem 2: Cynnal Busnes y Senedd

 1. Rhoddodd y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wybod i’r Cabinet fod Pwyllgor Busnes y Senedd, ar y diwrnod blaenorol, wedi cytuno i ganslo toriad y Pasg, ac y byddai’r cyfarfod llawn yn cyfarfod bob dydd Mawrth.
 2. Byddai’r cyfarfod llawn yn cael ei gynnal mewn fformat Argyfwng, gyda chynifer o bobl â phosibl yn bresennol o bob grŵp.

Rhannu’r dudalen hon