Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AC (Cadeirydd)
 • Rebecca Evans AC
 • Vaughan Gething AC
 • Lesley Griffiths AC
 • Julie James AC
 • Eluned Morgan AC
 • Ken Skates AC
 • Jeremy Miles AC
 • Hannah Blythyn AC
 • Lee Waters AC
 • Kirsty Williams AC (drwy gyswllt fideo)
 • Jane Hutt AC (drwy gyswllt fideo)
 • Julie Morgan AC (drwy gyswllt fideo)
 • Shan Morgan, yr Ysgrifennydd Parhaol
 • Des Clifford, Cyfarwyddwr Cyffredinol Swyddfa'r Prif Weinidog
 • Carys Evans, Prif Ysgrifennydd Preifat y Prif Weinidog
 • Will Whiteley, Pennaeth Is-adran y Cabinet
 • Toby Mason, Pennaeth Cyfathrebu Strategol
 • Jane Runeckles, Cynghorydd Arbennig
 • Madeleine Brindley, Cynghorydd Arbennig
 • Alex Bevan, Cynghorydd Arbennig (drwy gyswllt fideo)
 • Dan Butler, Cynghorydd Arbennig
 • Paul Griffiths, Cynghorydd Arbennig
 • Andrew Johnson, Cynghorydd Arbennig
 • Clare Jenkins, Cynghorydd Arbennig
 • Mitch Theaker, Cynghorydd Arbennig
 • Gareth Williams, Cynghorydd Arbennig
 • Tom Woodward, Cynghorydd Arbennig (drwy gyswllt fideo)
 • Christopher W Morgan, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Damian Roche, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
 • Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd
 • Tracey Burke, Cyfarwyddwr Cyffredinol Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Reg Kilpatrick, Cyfarwyddwr Llywodraeth Leol
 • Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Economaidd
 • Liz Lalley, Dirprwy Gyfarwyddwr Prosiect COVID-19
 • Dewi Knight, Cynghorydd Polisi Arbenigol (drwy gyswllt fideo)
 • Jonathan Scourfield, Cynghorydd Polisi Arbenigol (drwy gyswllt fideo)

Ymddiheuriadau

 • Dafydd Elis Thomas AC

Eitem 1: Eitem y Prif Weinidog a'r diweddaraf am COVID-19

 1. Dywedodd y Prif Weinidog wrth y Cabinet ei fod ef a'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi trafod nifer o faterion yn dilyn y cyngor newydd gan y Grŵp Cynghori Gwyddonol ar Argyfyngau (SAGE) am y raddfa drosglwyddo.   
 2. Roedd nifer o dafarndai a bariau heb ddilyn y cyngor a roddwyd ddydd Gwener i gau, felly byddai nawr angen gorfodi'r penderfyniad hwn.  Yr Awdurdodau Lleol fyddai'r asiantaethau gorfodi, a byddai'r goblygiadau i'r rheini na fyddai'n glynu wrth y rheoliadau yn sylweddol.
 3. Byddai Awdurdodau Lleol a Pharciau Cenedlaethol yn defnyddio eu pwerau i gau llwybrau cerdded. Roedd hefyd yn fwriad cau parciau carafán amhreswyl ac atyniadau twristiaeth.

Eitem 2: Busnes y Cyfarfod Llawn

 1. Rhoddodd y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd  amlinelliad o fusnes y Cyfarfod Llawn ar gyfer y diwrnod canlynol. 

Rhannu’r dudalen hon