Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Y Gwir Anrh. Mark Drakeford MS
 • Rebecca Evans MS
 • Vaughan Gething MS
 • Lesley Griffiths MS
 • Jane Hutt MS
 • Julie James MS
 • Eluned Morgan MS
 • Jeremy Miles MS
 • Mick Antoniw MS
   
 • Dawn Bowden MS
 • Hannah Blythyn MS
 • Julie Morgan MS
 • Lynne Neagle MS
 • Lee Waters MS

Swyddogion

 • Shan Morgan, Yr Ysgrifennydd Parhaol  
 • Des Clifford, Cyfarwyddwr Cyffredinol Swyddfa’r Prif Weinidog
 • Will Whiteley, Dirprwy Gyfarwyddwr Is-adran y Cabinet
 • Toby Mason, Pennaeth Cyfathrebu Strategol
 • Jane Runeckles, Cynghorydd Arbennig
 • Madeleine Brindley, Cynghorydd Arbennig
 • Alex Bevan, Cynghorydd Arbennig
 • Daniel Butler, Cynghorydd Arbennig
 • Ian Butler, Cynghorydd Arbennig
 • Kate Edmunds, Cynghorydd Arbennig
 • Sara Faye, Cynghorydd Arbennig
 • Clare Jenkins, Cynghorydd Arbennig
 • Andrew Johnson, Cynghorydd Arbennig
 • Mitch Theaker, Cynghorydd Arbennig   
 • Tom Woodward, Cynghorydd Arbennig
 • Christopher W Morgan, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Damian Roche, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
 • Tracey Burke, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Iechyd
 • Reg Kilpatrick, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Cydgysylltu’r Argyfwng COVID-19
 • Andrew Slade, Cyfarwyddwr Cyffredinol, yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol
 • Catrin Sully, Swyddfa’r Cabinet

Eitem 1: Cofnodion y cyfarfod blaenorol

1.1 Cymeradwyodd y Cabinet gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mehefin

Eitem 2: Busnes y Senedd

2.1 Rhoddodd y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wybod i’r Cabinet y bu nifer o newidiadau i fusnes y Cyfarfodydd Llawn ers i’r grid gael ei anfon i Weinidogion yn wreiddiol. Roedd datganiad llafar ar y coronafeirws wedi cael ei ychwanegu at yr agenda ddydd Mawrth, a fyddai’n arwain at doriad ychwanegol yn y trafodion, cyn y datganiad ar Gymwysterau. Ar hyn o bryd nid oedd unrhyw bleidleisio wedi cael ei drefnu ar gyfer dydd Mawrth, ond roedd amser pleidleisio wedi cael ei drefnu ar gyfer tua 5:45pm ddydd Mercher.