Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Y Gwir Anrh. Mark Drakeford AC (Cadeirydd)
 • Rebecca Evans AC
 • Vaughan Gething AC
 • Lesley Griffiths AC
 • Julie James AC
 • Eluned Morgan AC
 • Ken Skates AC
 • Kirsty Williams AC
 • Jane Hutt AC
 • Hannah Blythyn AC
 • Julie Morgan AC
 • Dafydd Elis Thomas AC
 • Lee Waters AC
 • Shan Morgan, yr Ysgrifennydd Parhaol
 • Des Clifford, Cyfarwyddwr Cyffredinol Swyddfa'r Prif Weinidog
 • Will Whiteley, Pennaeth Is-adran y Cabinet
 • Jane Runeckles, Cynghorydd Arbennig
 • Alex Bevan, Cynghorydd Arbennig
 • Dan Butler, Cynghorydd Arbennig
 • Andrew Johnson, Cynghorydd Arbennig
 • Clare Jenkins, Cynghorydd Arbennig
 • Mitch Theaker, Cynghorydd Arbennig
 • Tom Woodward, Cynghorydd Arbennig

Ymddiheuriadau

Jeremy Miles AC

Eitem 1: Coronafeirws (Covid-19)

 1. Rhoddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol y newyddion diweddaraf i'r Cabinet ar y coronafeirws (Covid-19).
 2. Roedd y Prif Weinidog a'r Gweinidog wedi mynychu cyfarfod COBRA y bore hwnnw, o dan gadeiryddiaeth Prif Weinidog y DU. Byddai'r cyfarfodydd yn cael eu cynnal ddwywaith yr wythnos ar ddydd Llun a dydd Mercher, a byddai'r Prif Weinidog yn parhau i gadeirio'r cyfarfod ar ddydd Llun.
 3. Roedd ffocws yr ymdrechion yn parhau ar ynysu a chyfyngu’r feirws, gan atal neu ohirio ei ymlediad.
 4. Roedd pedair gwlad y DU wedi cytuno ar Gynllun Gweithredu'r DU ar Covid-19, a fyddai'n cael ei gyhoeddi ganol dydd drannoeth. Roedd y cynllun yn ddull gweithredu synhwyrol ac roedd wedi cael ei arwain gan wasanaethau iechyd y DU. Byddai'r Gweinidog yn ymweld ag ysbyty adeg y lansiad a byddai'n gwneud datganiad llafar yn y Senedd yr un prynhawn.
 5. Byddai cyfarfod ad hoc o'r Cabinet yn cael ei gynnal ar 4 Mawrth i drafod Covid-19, a byddai Is-grŵp y Cabinet yn cael ei sefydlu i gyfarfod yn wythnosol. Byddai aelodaeth graidd yr Is-grŵp yn cynnwys y Prif Weinidog, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, a'r Gweinidog Addysg.

Rhannu’r dudalen hon