Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Jeremy Miles AC (Cadeirydd)
 • Vaughan Gething AC
 • Jane Hutt AC (drwy gyfleuster fideogynadledda)
 • Rebecca Evans AC (drwy gyfleuster fideogynadledda)
 • Des Clifford – Cyfarwyddwr Cyffredinol, Swyddfa'r Prif Weinidog
 • Piers Bisson – Cyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd
 • Simon Brindle – Cyfarwyddwr, Strategaeth Brexit
 • Liz Lalley – Dirprwy Gyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd - Parodrwydd
 • Clare Jenkins – Cynghorydd Arbennig
 • Damian Roche – Ysgrifenyddiaeth y Cabinet, y Cyfarfod Llawn a'r Pwyllgorau (nodiadau)
 • Lauren Stamp – Uwch-ysgrifennydd Preifat, Y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit

Ymddiheuriadau

 • Mark Drakeford AC
 • Lesley Griffiths AC
 • Kirsty Williams AC
 • Ken Skates AC
 • Eluned Morgan AC
 • Julie James AC

Y newyddion diweddaraf am y datblygiadau ar lefel yr UE a’r DU

1.1 Agorodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit y cyfarfod drwy feddwl am y ffaith bod angen i'r Is-bwyllgor barhau i gyfarfod yn ystod y toriad er mwyn ystyried y meysydd sy'n achosi'r pryder mwyaf i bobl Cymru.

1.2 Nododd yr Is-bwyllgor y diweddariad.

Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
Awst 2019

Rhannu’r dudalen hon