Mae’r adroddiad yn edrych ar ba mor fodlon y teimla pobl gyda’u hardal leol, a ydynt yn teimlo eu bod yn byw mewn cymuned gydlynol, a pha mor ddiogel maent yn teimlo yn eu hardal leol ar gyfer Ebrill 2018 i Mawrth 2019.