Sut i wneud cwyn

Ffurflen ar-lein

Llenwch ein ffurflen gwyno ar-lein.

Ffôn

03000 251378

Post neu e-bost

Lawrlwythwch ein ffurflen dwyll ac e-bostiwch hi at cwynion@llyw.cymru neu postiwch i:

Y Tîm Cynghori ar Gwynion
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Y camau nesaf

Pan ddaw'ch cwyn i law byddwn yn ceisio ei datrys yn gyflym. Byddwn bob amser yn ceisio ei datrys cyn pen deng niwrnod gwaith. Gallai cwynion mwy cymhleth gymryd yn hwy.

Os nad ydych yn fodlon o hyd

Os nad ydych yn fodlon â'n penderfyniad terfynol ynghylch eich cwyn, gallwch gysylltu ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am ein proses gwyno darllenwch ein canllawiau ‘Sut i wneud cwyn am Lywodraeth Cymru'.