Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Gweithgor Cymunedau, Cyfraniadau a Chynefin Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn y Cwricwlwm Newydd

Beth rydym yn ei wneud

Bydd y gweithgor yn adolygu’r adnoddau dysgu a’r hyfforddiant proffesiynol sy’n ymwneud ag addysgu hanes Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, a hanes a chynefinoedd Cymru.

Gwybodaeth gorfforaethol