Neidio i'r prif gynnwy

Mae Cwnsler Cyffredinol Cymru, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi heddiw ei fod yn ymyrryd mewn achos cyfreithiol yn yr Uchel Lys gan gefnogi her gyfreithiol Gina Miller yn erbyn cyngor y Prif Weinidog i’r Frenhines i ohirio Senedd y DU.

Cyhoeddwyd gyntaf:
31 Awst 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Gwnaed Gorchymyn yn y Cyfrin Gyngor ddydd Mercher diwethaf, ar gyngor llywodraeth y DU, i ohirio’r Senedd o’r ail wythnos eistedd ym mis Medi tan 14 Hydref.

Roedd Llywodraeth Cymru hefyd yn rhan o’r achos cynharach a ddygwyd gan Gina Miller yn 2017 yn y Goruchaf Lys, lle gwnaeth y Llys atal y Llywodraeth rhag osgoi’r Senedd wrth geisio cyflwyno rhybudd i adael yr UE heb awdurdod Seneddol.

Wrth wneud y cyhoeddiad, dywedodd y Cwnsler Cyffredinol:

“Mae’r Cynulliad wedi cydsynio i ddeddfwriaeth sy’n gysylltiedig â Brexit yn y Senedd sy’n effeithio ar feysydd datganoledig ar y sail y byddai’r Senedd yn gallu parhau i eistedd i basio’r deddfau hynny.

“Mae gohirio Senedd y DU yn amddifadu ASau o’r cyfle i graffu’n briodol ar Lywodraeth y DU, ac i ddeddfu ar y telerau a fyddai’n galluogi’r DU i adael yr UE pe dymunent.

“Mae gan Aelodau’r Cynulliad yma yng Nghymru rôl hanfodol hefyd o ran cynghori’r Senedd ar sut y bydd Brexit heb gytundeb yn effeithio ar elfennau craidd yr economi a chymunedau yng Nghymru. Ni ellir gwneud hyn os yw'r Prif Weinidog wedi torri'r llinellau cyfathrebu.

“Nid ar chwarae bach yr wyf yn gwneud yr ymyrraeth hon. Fel Swyddog y Gyfraith, mae dyletswydd arnaf i gynnal rheolaeth y gyfraith a'r cyfansoddiad. Mae'r cyflwyniadau yr wyf wedi'u cyflwyno yn y Llys yn angenrheidiol, yn briodol, ac yn gymesur i amddiffyn buddiannau Cymru o ran sicrhau bod y Senedd yn cael eistedd.

“Nid yw fy ymyrraeth yn ailadrodd pwyntiau a wnaed gan yr Hawlydd, Gina Miller; nid ydynt chwaith yn ceisio'r hawl, ar hyn o bryd, i wneud cyflwyniadau llafar. Fy mwriad yw cynorthwyo'r Llys i benderfynu ar y materion cyfreithiol, ac egluro pam eu bod yn hanfodol bwysig i Gymru, ei phobl a'i deddfwrfa. ”