Skip to main content

Er mwyn helpu i dynnu sylw at unrhyw anghydraddoldeb rhwng y gwahanol grwpiau, mae gwybodaeth yn yr adroddiadau hefyd am y niferoedd yn ôl cwintel amddifadedd ac, os yw’n berthnasol, yn ôl rhyw ar gyfer Ebrill 2018 i Mawrth 2019.

Rhannu’r dudalen hon