Skip to main content

Ynghyd â’r teitl, mae crynodebau’n helpu defnyddwyr i ddeall  yn gyflym a yw’r dudalen yn rhoi’r wybodaeth maen nhw eisiau.

Gall y crynodeb fod yr un fath â’r bachyn.

Mae crynodeb yn unigryw ac yn ddigonol i ddeall y cynnwys yn unig. Er enghraifft, nid yw 'canfod a ydych yn gymwys a gwneud cais am grant' yn ddigonol. Mae angen mwy o fanylion arno ac mae'r canlynol yn well 'canfyddwch a ydych yn gymwys a gwneud cais am grant i blannu coed ar dir fferm'.

Ddylai’r crynodeb ddim bod yn hirach na 160 nod, bydd yn llai tebygol o gael ei gwtogi yn y canlyniadau chwilio.

Rhaid rhoi atalnod llawn ar ddiwedd crynodeb.

Mae’r crynodeb yn rhoi gwybodaeth sydd ddim yn y teitl. Bydd yn rhoi’r wybodaeth bwysicaf heblaw’r teitl.

Defnyddiwch iaith ein defnyddwyr.  Defnyddiwch offer geiriau allweddol i optimeiddio’r iaith chwilio.

Rhannu’r dudalen hon