Ynghyd â’r teitl, mae crynodebau’n helpu defnyddwyr i ddeall  yn gyflym a yw’r dudalen yn rhoi’r wybodaeth maen nhw eisiau.

Gall y crynodeb fod yr un fath â’r bachyn.

Ddylai’r crynodeb ddim bod yn hirach na 160 nod, bydd yn llai tebygol o gael ei gwtogi yn y canlyniadau chwilio.

Rhaid rhoi atalnod llawn ar ddiwedd crynodeb.

Mae’r crynodeb yn rhoi gwybodaeth sydd ddim yn y teitl. Bydd yn rhoi’r wybodaeth bwysicaf heblaw’r teitl.

Defnyddiwch iaith ein defnyddwyr.  Defnyddiwch offer geiriau allweddol i optimeiddio’r iaith chwilio.