Adroddiad yn crynhoi data am weithgarwch a pherfformiad yn y GIG yng Nghymru ar gyfer Rhagfyr 2019 i Ionawr 2020.