Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad yn crynhoi data am weithgarwch a pherfformiad yn y GIG yng Nghymru ar gyfer Ebrill a Mai 2021.

Mae data'r amseroedd aros canolrifol ar y dangosfwrdd rhyngweithiol llwybr canser amheus wedi'i hatal dros dro rhag cael ei gyhoeddi ar ôl nodi materion ansawdd data sy'n ymwneud â'r set ehangach o fesurau ar gyfer gwasanaethau canser. Gellir dod o hyd i ddata gweithgarwch a pherfformiad ar StatsCymru ac yn y datganiad hwn.

Mae'r adroddiad hwn yn cwmpasu cyfnod yn ystod pandemig coronafeirws (COVID-19), sydd wedi effeithio ar y ffordd y mae rhai gwasanaethau'r GIG yn cael eu cynnig a dewisiadau pobl o ran gwasanaethau iechyd. O ganlyniad, bydd hyn yn effeithio ar yr ystadegau a gyflwynir yn y adroddiad hwn.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099