Neidio i'r prif gynnwy

Mae’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf, fisol sydd ar gael yn ogystal â chrynodeb o dueddiadau tymor hir.

Cyhoeddwyd gyntaf:
22 Tachwedd 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y cyhoeddiad diweddaraf

Cyhoeddiadau blaenorol

Newidiadau i gyhoeddi oherwydd coronafeirws

Mae’r adroddiad hwn yn darparu crynodeb o ddata gweithgarwch GIG Cymru, gan gynnwys yr wybodaeth fisol ddiweddaraf sydd ar gael am:

  • nifer y galwadau brys i’r gwasanaeth ambiwlans
  • nifer sy’n mynd i adrannau brys ac sy’n cael eu derbyn yn yr ysbyty o adrannau achosion brys mawr
  • atgyfeiriadau ar gyfer apwyntiad cyntaf fel claf allanol
  • amseroedd aros am wasanaethau diagnostig a therapi
  • amser rhwng atgyfeirio a thriniaeth
  • chleifion sy’n dechrau triniaeth canser

Mae'r data a gynhwysir o fis Mawrth 2020 ymlaen yn cynnwys cyfnod amser yn ystod y pandemig coronafirws (COVID-19), sydd wedi effeithio ar sut mae rhai o wasanaethau'r GIG wedi'u cynnig a dewisiadau pobl o ran gwasanaethau iechyd.