Skip to main content

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
19 Tachwedd 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

DPS Ymgynghoriaeth eiddo

Aeth y System Brynu Ddeinamig hon yn fyw ar 1 Awst 2019. Mae'n darparu llwybr i'r farchnad ar gyfer pensaernïaeth; peirianneg strwythurol; peirianneg fecanyddol a thrydanol; ymgynghori ar gostau; rheoli prosiectau; a thîm amlddisgyblaeth.

Mae dogfennau canllaw ar gael ar Gwerthwchigymru. Am wybodaeth bellach, cysylltwch â ni:  NPSProfessionalservices@gov. Cymru.

Fframweithiau ymgynghori adeiladu: 'seilwaith ac ystadau' a 'chyfleusterau a gwasanaethau ychwanegol'

Mae'r fframweithiau hyn wedi'u hymestyn hyd 31 Mawrth 2020 a 31 Rhagfyr 2020 yn y drefn honno. Cyfeiriwch at y canllawiau wedi'u diweddaru ar Gwerthwchigymru. Cynhaliwyd grŵp ffocws cwsmeriaid cychwynnol ar 25 Hydref 2019 i ystyried gofynion y dyfodol ac mae trafodaethau'n parhau.

Fframwaith gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr y GCC

Rydym wedi cyhoeddi hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw ar GwerthwchiGymru ar gyfer caffael ail iteriad y fframwaith hwn. I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru eich diddordeb, ewch i Gwerthwchigymru.

Rydym wedi sefydlu grŵp ffocws cwsmeriaid i drafod gofynion y fframwaith newydd. Os hoffech gymryd rhan yn y grŵp hwn a chlywed am gyfarfodydd yn y dyfodol, cofrestrwch eich diddordeb drwy e-bostio: NPSProfessionalServices@gov.wales.

Gellir dod o hyd i'r amserlen o ddigwyddiadau hyfforddi a seminarau a ddarperir gan y cwmnïau cyfreithiol drwy fframwaith gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr y GCC ar Gwerthwchigymru.

Rhannu’r dudalen hon