Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
9 Rhagfyr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Fframwaith cyflenwi halen craig a chynhyrchion cysylltiedig (NPS-CFM-0102-20)

Bydd ein fframwaith halen craig yn dod i ben ar 30 Mehefin 2021. Mae canllawiau fframwaith cyfredol ar gael i gwsmeriaid ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi).

Bydd hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw ar gyfer caffael yr iteriad nesaf o'r fframwaith yn cael ei gyhoeddi ar GwerthwchiGymru cyn bo hir. Bydd yr hysbysiad contract ar gyfer y fframwaith newydd yn cael ei gyhoeddi ym mis Ionawr 2021.

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, e-bostiwch: NPSConstructionandFM@llyw.cymru

Fframwaith cyflenwi deunyddiau adeiladu (NPS-CFM-0085-18)

Mae ein fframwaith deunyddiau adeiladu yn helpu cyflenwyr i sicrhau gwerth cymdeithasol drwy rai mentrau cyffrous:

LBS builders merchants

Mae’r cwmni o Ryddaman, LBS Builders Merchants, yn manteisio ar Gynllun Kickstart Llywodraeth y DU drwy gynnig 41 o leoliadau gwaith chwe mis i oedolion ifanc rhwng 16 a 24 oed, sydd ar Gredyd Cynhwysol ar hyn o bryd.

Mae'r cynllun yn galluogi busnesau i roi cyfleoedd i bobl ifanc ddi-waith yn y dyfodol, drwy greu swyddi o ansawdd uchel â chymhorthdal gan Lywodraeth y DU yng Nghymru.

Screwfix

Mae Sefydliad Screwfix yn cynnig cyllid o hyd at £5,000 i elusennau cofrestredig lleol a sefydliadau dielw. Maen nhw’n gweithio gydag elusennau cenedlaethol a lleol, gan roi cyllid i amrywiaeth o brosiectau. Mae manylion rhai o'r prosiectau y maent wedi'u helpu ar wefan GwerthwchiGymru.

I gael rhagor o wybodaeth am Sefydliad Screwfix a sut i wneud cais, am gyllid, ewch i wefan Screwfix Foundation.

Dulux decorator centre (Akzonobel)

Mae Canolfan Addurno Dulux (Dulux Decorator Centre) yn dathlu ei phen-blwydd yn 125 oed drwy roi rhodd i 125 o sefydliadau cymunedol sydd wedi helpu i frwydro yn erbyn y coronafeirws.

I enwebu prosiect haeddiannol yn eich cymuned leol, ewch i'r wefan y Dulux Decorator Centre.

I gael gwybodaeth am y parthau a'r lotiau a ddyfarnwyd i gyflenwyr drwy ein fframwaith, ewch i GwerthwchiGymru.

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r uchod, e-bostiwch: NPSConstructionandFM@llyw.cymru