Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Rhagfyr 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Mae angen gwerthuswyr ar gyfer fframweithiau newydd dodrefn a glanhau.

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr yn y sector cyhoeddus i gymryd rhan yn y broses werthuso ar gyfer dau dendr a gyhoeddwyd yn ddiweddar; fframweithiau darparu atebion dodrefn; a gwasanaethau glanhau a phorthorol ac ystafelloedd ymolchi. Disgwylir i'r tendrau gael eu gwerthuso ar ddiwedd mis Ionawr / dechrau mis Chwefror 2020.

Cyhoeddwyd y tendr darparu atebion dodrefn ar 5 Rhagfyr 2019 gyda’r dyddiad cau ar 22 Ionawr ar gyfer cyflwyniadau.

Cyhoeddwyd y tender ar gyfer fframwaith deunyddiau glanhau a phorthorol a gwasanaethau ystafelloedd ymolchi ar 10 Rhagfyr 2019 gyda’r dyddiad cau ar 22 Ionawr.

Bydd gofyn i wirfoddolwyr roi sgôr i ymatebion ysgrifenedig gan dendrwyr i gwestiynau technegol, yn erbyn meini prawf penodol. Bydd hyfforddiant llawn ar y defnydd o'r system wobrwyo yn cael ei ddarparu, a gellir cynnal y gwerthusiad o bell wrth eich desg.

I gael rhagor o wybodaeth am y fframweithiau newydd hyn, neu i fynegi diddordeb mewn cymryd rhan yn y gwerthusiad o'r naill fframwaith neu'r llall, anfonwch e-bost at: NPSConstructionandFM@llyw.cymru.