Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
7 Gorffennaf 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Rheoli cyfleusterau 2 (FM2) - rheoli plâu, cynnal diogelwch rhag tân, diogelwch, cynnal a chadw offer cegin (NPS-CFM-0045-16)

Oherwydd gwaith â blaenoriaeth yn gysylltiedig â COVID-19, ni fyddai trefniadau rhanbarthol sy'n cael eu gwneud gan lywodraeth leol i sicrhau parhad gwasanaeth wedi bod ar waith cyn dyddiad dod i ben gwreiddiol fframwaith FM2, sef Hydref 2020. Er mwyn sicrhau parhad gwasanaeth i gwsmeriaid mae'r fframwaith wedi ei ymestyn o 6 mis i 30 Ebrill 2021.  Er bod hyn yn cael ei gefnogi gan y canllawiau o fewn nodyn Polisi Caffael 001, dylai cwsmeriaid fod yn ymwybodol bod yr estyniad hwn y tu allan i'r tymor fframwaith gwreiddiol. Cyhoeddwyd Hysbysiad Tryloywder Ex-Ante Gwirfoddol (VEAT) drwy GwerthwchiGymru sy'n rhoi tryloywder ac yn hysbysu'r farchnad am yr estyniad hwn y tu allan i'r tymor.

Rheoli cyfleusterau 3 (FM3) - cynnal a chadw a gosod lifftiau pobl a nwyddau a lifftiau grisiau domestig (NPS-CFM-0073-17)

Roedd cytundeb fframwaith gwreiddiol FM3 yn cynnwys opsiwn i ymestyn y fframwaith am gyfnod o 12 mis. Cymerwyd yr opsiwn hwn a bydd y fframwaith nawr yn fyw tan 31 Gorffennaf 2021. Bydd Llywodraeth Leol yn datblygu dull rhanbarthol i fod ar waith o Awst 2021.

Rhannu’r dudalen hon