Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Chwefror 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Fframwaith deunyddiau adeiladu

Byddwn yn cynnal cyfres o Ddigwyddiadau Byw Microsoft Teams, gyda chyflenwyr o lot 7 o'n fframwaith deunyddiau adeiladu lle byddwn yn esbonio'r ddarpariaeth gwasanaeth a reolir a pha nwyddau a gwasanaethau sydd ar gael.

Bydd y Digwyddiadau Byw yn cael eu cynnal yn ystod wythnos 22 Chwefror. Byddwn yn recordio'r sesiynau ac yn sicrhau eu bod ar gael wedyn.

Os hoffech gofrestru i fynychu, anfonwch e-bost at NPSConstructionandFM@llyw.cymru

Fframwaith cyflenwi halen craig a chynhyrchion cysylltiedig (NPS-CFM-0102-20)

Mae disgwyl i’n fframwaith halen craig ddod i ben ar 30 Mehefin 2021. Mae canllawiau fframwaith cyfredol ar gael i gwsmeriaid ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi).

Byddwn yn cyhoeddi'r hysbysiad cytundeb ar gyfer ein fframwaith newydd ar GwerthwchiGymru cyn bo hir.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, e-bostiwch: NPSConstructionandFM@llyw.cymru

Darparu gwasanaethau rheoli cyfleusterau – cam 2 (NPS-CFM-0045-16)

Daw Cam 2 o'n fframwaith gwasanaethau rheoli cyfleusterau, sy'n cynnwys cyflenwi gwasanaethau mecanyddol, cynnal a chadw offer tân, rheoli plâu a gwasanaethau diogelwch, i ben ar 30 Ebrill 2021.

Ni fyddwn yn adnewyddu'r fframwaith hwn ond efallai y caiff ei ddatblygu ar lefel Llywodraeth Leol yn y dyfodol. Gall cwsmeriaid presennol osod contractau cyn i'r trefniadau presennol ddod i ben.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch: NPSConstructionandFM@llyw.cymru