Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Medi 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cystadleuaeth bellach gweithwyr dros dro: arbed tua £1 miliwn

Gan weithio mewn partneriaeth â phum awdurdod lleol yn Ne-ddwyrain Cymru, gwnaethom hwyluso cystadleuaeth bellach ar gyfer gweithwyr dros dro sydd wedi sicrhau arbedion sy'n rhyddhau arian parod o bron i £1 filiwn.

Gyda'r trefniadau presennol yn dod i ben, buom yn gweithio gyda thîm prosiect yn cynrychioli'r pum awdurdod lleol i ddatblygu, cyhoeddi a gwerthuso'r gystadleuaeth bellach.

Roedd y canlyniadau'n drawiadol ac enillodd ateb hybrid arloesol y gystadleuaeth ar gyfer Randstad Solutions Ltd. Bydd hyn yn arbed bron i £1miliwn i'r pum awdurdod dros y tair blynedd nesaf ar ffioedd asiantaeth.

Athrawon cyflenwi

Dylai ysgolion ac Awdurdodau Lleol sy'n defnyddio'r fframwaith athrawon cyflenwi fod yn ymwybodol o newidiadau arfaethedig y Gweinidog Addysg i raddfa gyflog athrawon. Mae'r cynigion hyn yn destun ymgynghoriad ar hyn o bryd, a fydd yn dod i ben ar 22 Medi. Yn dilyn penderfyniad terfynol ar y cynigion, bydd Dogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol diwygiedig yn cael ei chyhoeddi a bydd yn disodli'r fersiwn gyfredol.

Cyflwynodd ein fframwaith, sy’n cyd-fynd â'r Cod Ymarfer ar gyfer Cyflogaeth Foesegol, isafswm cyflog ar gyfer athrawon cymwysedig sy'n ymgymryd â rôl gyflenwi. Mae'r gyfradd isafswm cyflog hon yn gysylltiedig â graddfa gyflog athrawon felly bydd y codiad cyflog arfaethedig hwn yn golygu y bydd cyfradd isaf y fframwaith yn codi i £138.55 y dydd. Sicrhewch fod cydweithwyr mewn adrannau addysg ac ysgolion yn monitro'r newidiadau arfaethedig hyn yn barod ar gyfer newidiadau dilynol.

I gael rhagor o fanylion am y naill neu'r llall o'r erthyglau hyn, anfonwch e-bost atom: NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru