Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
29 Ionawr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Fframwaith bagiau gwaredu gwastraff

Mae’r fframwaith cyfredol ar gyfer bagiau gwaredu gwastraff (NPS-PSU-0049-15) yn dod i ben ym mis Awst 2020.

Rydym yn gweithio ar yr ymarfer aildendro, ac rydym wedi cyhoeddi arolwg i gwsmeriaid i gasglu adborth ar y fframwaith cyfredol ac unrhyw syniadau ar gyfer y cytundeb newydd.

Os hoffech dderbyn dolen gyswllt i'r arolwg neu os ydych am fod yn rhan o'r grŵp ffocws ar gyfer cwsmeriaid ar gyfer y tendr hwn, anfonwch eich manylion cyswllt at NPSPeopleServicesutilities@gov.wales 

Fframwaith Buddiannau Gweithwyr

Rydym yn dyfarnu cytundeb fframwaith newydd (NPS-PS-0095-19) ar gyfer gwasanaeth a reolir ar gyfer cynlluniau buddiannau gweithwyr a disgwylir i'r cytundeb newydd fynd yn fyw ar 1 Chwefror 2020.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch ag NPSPeopleServicesutilities@gov.wales