Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Tachwedd 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Bagiau gwastraff, cynhyrchion ailgylchu a ffedogau - dyfarnu’r fframwaith

Mae'r fframwaith newydd hwn bellach yn fyw ac ar gael i'w ddefnyddio.

Mae'r cytundeb newydd, estynedig bellach yn cynnwys mynediad i'r holl gynhyrchion sydd eu hangen ar Awdurdodau Lleol i gasglu gwastraff, yn unol â glasbrint casglu gwastraff Llywodraeth Cymru. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • blychau
  • cadis
  • cynwysyddion
  • bagiau untro a bagiau y gellir eu hailddefnyddio

Mae yna hefyd lotiau penodol ar gyfer y GIG ar gyfer eu hanghenion clinigol yn y maes hwn.

Roedd y gwerthusiad fframwaith cynhwysfawr yn cynnwys profion sampl annibynnol, a gwerthusiadau gwerth masnachol, technegol a chymdeithasol. Diolch eto i'r sefydliadau cwsmeriaid a gefnogodd y broses hon.

Mae manylion y fframwaith ar gael ar Gofrestr Contractau GwerthwchiGymru (bydd angen mewngofnodi).

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch: CaffaelMasnachol.PoblaChorfforaethol@llyw.cymru

Fframwaith gwasanaethau prynu cyfryngau (NPS-CS-0100-19)

Rydym wedi ymestyn y fframwaith hwn tan 30 Ebrill 2022.

Mae’r dogfennau canllaw ar GwerthwchiGymru wedi'u diwygio i adlewyrchu'r estyniad (angen mewngofnodi). I ddefnyddio'r fframwaith hwn, cysylltwch â'r unig gyflenwr Golley Slater yn uniongyrchol, gan ddefnyddio eu manylion cyswllt ar GwerthwchiGymru.

Fframwaith ymgyrchoedd marchnata integredig a gwasanaethau cysylltiadau cyhoeddus (NPS-CS-0062-16)

Daeth y fframwaith hwn i ben ar 31 Hydref 2021.

Rydym yn cwblhau'r broses o ddyfarnu cytundeb fframwaith newydd, a fydd ar waith cyn bo hir.

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r uchod, e-bostiwch: CaffaelMasnachol.PoblaChorfforaethol@llyw.cymru