Skip to main content

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
31 Hydref 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Rydym yn ddiolchgar iawn i gymuned sector cyhoeddus Cymru sydd wedi bod yn gweithio gyda ni i lunio’r ddarpariaeth o gynhyrchion a gwasanaethau TG (ITPS). Fel y gŵyr llawer, mae disgwyl i'r fframwaith ITPS cyfredol ddod i ben ar 3 Ionawr 2020 ac ni ellir ei ymestyn.

Rydym bob amser wedi bod yn awyddus i gydweithio â’n partneriaid er mwyn sicrhau ein bod yn cyflwyno’r datrysiad cywir ar gyfer sector cyhoeddus Cymru wrth symud ymlaen. Rydym bellach wedi cyd-ddylunio dull a fydd yn mynd yn fyw ar 1 Mehefin 2020.

Rydym yn gwerthfawrogi bod hyn yn golygu y bydd bwlch rhwng y fframwaith newydd a’r un gyfredol. Isod, rydym yn disgrifio nifer o opsiynau sy'n agored i gwsmeriaid i gwmpasu'r cyfnod rhwng y fframwaith presennol a'r fframwaith newydd:

  • ymestyn contractau presennol i gwmpasu’r cyfnod
  • ymgymryd â chontract newydd yn ôl y gofyn o dan ITPS (a ddaw i ben erbyn 2020), neu
  • defnyddio llwybr caffael gwahanol, fel fframweithiau eraill.

Os ydych chi am gymryd rhan mewn cyflenwi yn y dyfodol, neu os ydych chi eisiau mwy o help a chyngor mewn perthynas â'r trefniadau presennol, cysylltwch â ni trwy e-bost: NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru

Rhannu’r dudalen hon