Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
27 Chwefror 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Offer e-Gaffael

Daeth y contract gyda Dunn & Bradstreet i ben ar 27 Chwefror 2020.  Rydym yn cwblhau GCloud i sicrhau bod parhad i'r gwasanaeth.

Docusign

Fel rhan o ddatblygiad parhaus offer e-Gaffael, mae Llywodraeth Cymru yn cynnal astudiaeth ddichonoldeb i sicrhau bod y gwasanaeth llofnodi digidol, Docusign, ar gael i unrhyw sefydliad sy'n defnyddio platfform eDendroCymru ar hyn o bryd.  

Os hoffech chi gymryd rhan yn y peilot, e-bostiwch ICTProcurement@gov.wales  

Cynhyrchion a gwasanaethau TG (ii) (ITPS2)

Cyhoeddwyd y tendr ar gyfer ITPS2 ar 12 Rhagfyr 2019 a daeth i ben ar 31 Ionawr 2020. Dechreuodd gwaith gwerthuso'r tendrau yn gynharach y mis hwn ac mae disgwyl iddo fynd yn fyw ym mis Mehefin 2020. Os hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â: NPSICTCategoryTeam@gov.wales  .

Dyfeisiau amlddefnydd

Disgwylir i'n fframwaith dyfeisiau amlddefnydd ddod i ben ar 22 Ionawr 2021. Cyn bo hir, byddwn yn cynnal adolygiad i gwmpasu'r angen am gytundeb MFD Cymru newydd.  

Os hoffech chi gymryd rhan yn y broses, cysylltwch â: NPSICTCategoryTeam@gov.wales  .

Cytundeb fframwaith system rheoli llyfrgell (LMS) (Cyf: NPS-PS-0017-15)

Mae CLlC wedi cytuno y bydd yr awdurdodau lleol yn bwrw ymlaen â phrosiect newydd ar gyfer disodli'r cytundeb system rheoli llyfrgelloedd ar gyfer yr awdurdodau lleol yng Nghymru.  

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Gethin Sheppard, rheolwr prosiect LMS i Gymru trwy e-bost: GDSheppard@valeofglamorgan.gov.uk