Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
30 Hydref 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Fframwaith gwasanaethau cyfreithwyr

Mae’r cyfnod tendro ar gyfer ein fframwaith gwasanaethau cyfreithwyr newydd wedi dod i ben ac rydym yn gweithio gyda chydweithwyr ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru i gwblhau'r gwerthusiad. Rydym wedi ymestyn ein fframwaith gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr presennol tan 30 Tachwedd 2020 er mwyn sicrhau bod darpariaeth ar gael nes bydd y tendr newydd yn ei le.

Roedd y gwahoddiad i dendro yn cefnogi Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn llawn drwy ymgorffori Gwaith Teg Cymru, Manteision Cymunedol ac ystyried yr argymhellion a wnaed gan y Comisiwn Cyfiawnder yng Nghymru yn dilyn eu hadolygiad o'r sector cyfreithiol yng Nghymru.

Cyfeiriwch at y canllawiau diweddaraf ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi cyn cael mynediad i'r ddolen) am fanylion yr estyniad i'r gwasanaethau cyfreithiol cyfredol gan fframwaith cyfreithwyr.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch dyfarnu'r cytundeb fframwaith newydd sydd ar ddod, e-bostiwch NPSProfessionalServices@gov.wales

Fframwaith cyfieithu

Rydym yn cynnal adolygiad prisiau o dan y fframwaith cyfieithu (SSW-PS-0078-17). Bydd y prisiau newydd a'r dogfennau canllaw i gwsmeriaid diweddaraf yn cael eu lanlwytho ar GwerthwchiGymru ar ôl i'r adolygiad ddod i ben.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch NPSProfessionalServices@gov.wales.