Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Medi 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Fframwaith gwasanaethau cyfreithwyr

Mae'r cyfnod tendro ar gyfer ein fframwaith gwasanaethau cyfreithwyr newydd wedi dod i ben. Yr ydym yn gweithio gyda chydweithwyr ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru i gwblhau'r gwerthusiad. Disgwylir i'r cytundeb fframwaith newydd ddechrau ar 1 Rhagfyr 2020.

Rydym wedi sicrhau bod y gwahoddiad i dendro yn cefnogi Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn llawn drwy ymgorffori Gwaith Teg Cymru, Manteision Cymunedol ac ystyried yr argymhellion a wnaed gan y Comisiwn Cyfiawnder yng Nghymru yn dilyn eu hadolygiad o'r sector cyfreithiol yng Nghymru.

Rydym wedi ymestyn ein fframwaith gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr presennol tan 30 Tachwedd 2020 er mwyn gallu cwblhau'r ail dendr. Cyfeiriwch at y canllawiau diweddaraf ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi cyn cael mynediad i'r ddolen).

Fframwaith cyfieithu

Rydym yn cynnal adolygiad prisiau o dan y fframwaith cyfieithu (SSW-PS-0078-17). Bydd y prisiau newydd a'r dogfennau canllaw i gwsmeriaid diweddaraf yn cael eu lanlwytho ar GwerthwchiGymru ar ôl i'r adolygiad ddod i ben.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch NPSProfessionalServices@llyw.cymru