Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Chwefror 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gwasanaethau cyfreithwyr

Aeth ein fframwaith gwasanaethau cyfreithwyr (NPS-PS-0098-19) yn fyw ar 14 Rhagfyr 2020 ac mae ar gael i'n cwsmeriaid ei ddefnyddio. I gael rhagor o wybodaeth, dogfennau cyfarwyddyd cwsmeriaid, ac i gael mynediad i'r gyfres o ddogfennau yn ôl y galw, ewch i'r gofrestr contractau ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi).

Sylwch fod Lot 8: contractau masnachol a TG mawr yn cael eu gwerthuso ar hyn o bryd a disgwylir iddynt fod ar gael i sefydliadau cwsmer erbyn diwedd mis Chwefror.

Cyfieithu i’r Gymraeg

Yn dilyn adolygiad o brisiau ein fframwaith gwasanaethau cyfieithu a chyfieithu ar y pryd mae prisiau newydd wedi bod mewn grym ers 18 Ionawr 2021. Er mwyn diwallu anghenion ychwanegol cwsmeriaid yn sgil y sefyllfa COVID-19 bresennol, mae cyflenwyr wedi cynnwys darpariaeth ychwanegol o gyfieithiadau rhithwir ar y pryd. Mae’r rhestr prisiau diwygiedig ar gael yn y dogfennau canllaw i gwsmeriaid ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi).

Ymgynghori adeiladu: seilwaith ac ystadau, cyfleusterau a gwasanaethau ychwanegol

Estynnwyd cytundebau cam 2 a 3 y fframwaith ymgynghori adeiladu o’r blaen i Ionawr 31 2021. Mae estyniad pellach i 31 Mai 2021 yn cael ei gytuno ar hyn o bryd. Rydym yn rhagweld y bydd gan Gyngor Caerdydd gytundeb Cymreig newydd ar waith i gwmpasu'r gwasanaethau hyn o wanwyn 2021.

I gael rhagor o wybodaeth am y cytundeb newydd hwn, cysylltwch â ConsultancyFramework@cardiff.gov.uk