Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Mehefin 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Cytundeb Fframwaith Cynhyrchion a Gwasanaethau TG (ii) (ITPS2)

Cyhoeddwyd llythyrau Bwriad i ddyfarnu ar gyfer ITPS2 ar 18 Mehefin, yn nodi'r bwriad i ddyfarnu'r cytundeb i gyflenwyr llwyddiannus ar 30 Mehefin.

Bydd cyfnod paratoi byr yn dilyn dyfarnu'r cytundeb. Rydym yn rhagweld y bydd y cytundeb yn fyw ac ar gael i gwsmeriaid ei ddefnyddio ar gyfer trefniadau yn ôl y gofyn ar 15 Gorffennaf.

Gwerthfawrogwn y bydd bwlch byr rhwng diwedd y cytundeb ITPS presennol ac ITPS2. Er mwyn i gwsmeriaid ddechrau paratoi dogfennau cytundebau yn ôl y gofyn, byddwn yn sicrhau bod dogfennau canllaw drafft ar gael, ar gais, o 1 Gorffennaf ymlaen.

Caiff y dogfennau canllaw terfynol eu cyhoeddi ar GwerthwchiGymru cyn y dyddiad mynd yn fyw.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch ag NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru

Dyfeisiau Amlddefnydd (MFD)

Bydd ein fframwaith MFD yn dod i ben ar 22 Ionawr 2021. Ar hyn o bryd rydym yn asesu ein hopsiynau wrth symud ymlaen.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag: NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru

 

Rhannu’r dudalen hon