Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
2 Mehefin 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cynhyrchion a Gwasanaethau TG (ii) (ITPS2)

Mae gwerthusiadau tendr ITPS2 a chyfarfodydd cymedroli wedi cael eu cynnal. Diolch i gwsmeriaid a fu o gymorth i ni yn y broses hon. Mae'r broses lywodraethu cyn dyfarnu ar waith ar hyn o bryd ac rydym yn bwriadu dyfarnu'r fframwaith erbyn canol mis Mehefin, gyda'r bwriad o fynd yn fyw ym mis Gorffennaf 2020.

Byddwn yn llunio'r canllawiau, y prosesau a'r templedi sy'n barod i gwsmeriaid eu defnyddio ar ôl mynd yn fyw. Am wybodaeth bellach, e-bostiwch: NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru.

Dyfeisiau Amlddefnydd (MFD)

Bydd ein fframwaith MFD yn dod i ben ar 22 Ionawr 2021. Byddwn yn cynnal adolygiad i gwmpasu angen cwsmeriaid am gytundeb MFD newydd i Gymru gyfan. Os ydych chi'n fodlon cymryd rhan mewn arolwg byr i'n helpu ni gyda'n gwerthusiad o opsiynau, anfonwch e-bost at: NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru erbyn diwedd y dydd 19 Mehefin 2020.