Neidio i'r prif gynnwy

Y prif bwyntiau

  • Cafwyd 95,072 o geisiadau am y Taliad Cymorth mewn Argyfwng a chafwyd 21,802 o geisiadau am y Taliad Cymorth i Unigolion yn ystod y flwyddyn ariannol 2018 i 2019.
  • Cymeradwywyd 6,521 o geisiadau ar gyfer y Taliad Cymorth i Unigolion er mwyn i bobl gael dodrefn fel soffa neu rewgell neu beiriant golchi. Dyfarnwyd 52,159 o Daliadau Cymorth mewn Argyfwng i helpu i dalu am gostau hanfodol, fel bwyd, nwy, trydan neu ddillad ar ôl argyfwng.
  • Daeth y nifer uchaf o geisiadau ar gyfer y Taliad Cymorth i Unigolion gan bobl sy'n byw yng Nghaerdydd (3,734), Casnewydd (1,830) a Rhondda Cynon Taf (1,766).
  • Daeth y nifer uchaf o geisiadau am y Taliad Cymorth mewn Argyfwng gan bobl sy'n byw yng Nghaerdydd (14,897), Rhondda Cynon Taf (9,232) ac Abertawe (8,149).

Taliadau Cymorth mewn Argyfwng

Ceisiadau a wnaed a grantiau a ddyfarnwyd yn ôl awdurdod lleol
Awdurdod lleol Nifer y ceisiadau Nifer y grantiau a ddyfarnwyd
Blaenau Gwent 2,974 1,494
Pen-y-bont ar Ogwr 3,754 2,060
Caerffili 5,228 2,730
Caerdydd 14,897 8,166
Sir Gaerfyrddin 3,641 2,093
Ceredigion 487 306
Conwy 2,552 1,433
Sir Ddinbych 3,140 1,741
Sir y Fflint 3,994 1,741
Gwynedd 2,388 1,389
Ynys Môn 1,422 837
Merthyr Tudful 3,599 1,860
Sir Fynwy 1,215 704
Castell-nedd Port Talbot 5,405 2,711
Casnewydd 7,811 4,316
Sir Benfro 1,765 991
Powys 1,073 626
Rhondda Cynon Taf 9,232 4,791
Abertawe 8,149 4,791
Torfaen 4,100 2,270
Bro Morgannwg 3,087 1,849
Wrecsam 5,159 2,832
Cyfanswm 95,072 52,159

Taliadau Cymorth i Unigolion

Ceisiadau a wnaed a grantiau a ddyfarnwyd yn ôl awdurdod lleol
Awdurdod lleol Nifer y ceisiadau Nifer y grantiau a ddyfarnwyd
Blaenau Gwent 717 184
Pen-y-bont ar Ogwr 852 245
Caerffili 1,233 373
Caerdydd 3,734 1,599
Sir Gaerfyrddin 1,124 378
Ceredigion 216 70
Conwy 675 199
Sir Ddinbych 643 147
Sir y Fflint 850 219
Gwynedd 615 232
Ynys Môn 389 125
Merthyr Tudful 640 192
Sir Fynwy 310 96
Castell-nedd Port Talbot 1,263 355
Casnewydd 1,830 635
Sir Benfro 516 143
Powys 220 48
Rhondda Cynon Taf 1,766 498
Abertawe 1,570 493
Torfaen 910 276
Bro Morgannwg 818 257
Wrecsam 910 195
Cyfanswm 21,802 6,521

Ynglŷn â'r Gronfa Cymorth Dewisol

Mae'r Gronfa Cymorth Dewisol yn darparu 2 fath o grant nad oes angen i chi eu had-dalu.

Taliadau Cymorth mewn Argyfwng

Grant i helpu â chostau hanfodol, fel bwyd, nwy, trydan neu ddillad ar ôl argyfwng.

Taliadau Cymorth i Unigolion

Grant i’ch helpu chi, neu rywun yr ydych yn rhoi gofal iddo, i fyw'n annibynnol gartref neu mewn eiddo yr ydych chi neu'r unigolyn yn symud iddo.

Darganfyddwch pwy all wneud cais a sut i gael grant gan y Gronfa Cymorth Dewisol.

Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 97 KB.

Maint Ffeil 97 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.