Skip to main content

Rydym am glywed eich barn am reoliadau drafft a fydd yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod lleol sefydlu cronfa ddata o bob plentyn oedran ysgol gorfodol yn eu hardal.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
22 Ebrill 2020
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar Reoliadau Drafft Cronfa Ddata Addysg Deddf Plant 2004 (Cymru) 2020 a Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Blant mewn Ysgolion Annibynnol) (Cymru) 2020.

Bydd y rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol:

  • i bob awdurdod lleol sefydlu a chynnal cronfa ddata i’w helpu i adnabod plant nad ydynt ar gofrestr unrhyw ysgol a gynhelir, cofrestr addysg heblaw yn yr ysgol na chofrestr ysgol annibynnol, ac nad ydynt yn derbyn addysg briodol
  • i fyrddau iechyd lleol ddatgelu wrth awdurdodau lleol wybodaeth anghlinigol am blant sy’n preswylio fel rheol yn ardal yr awdurdod lleol hwnnw
  • i ysgolion annibynnol ddatgelu gwybodaeth ynghylch dysgwyr sydd wedi cofrestru yn eu sefydliad wrth awdurdod lleol

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 469 KB

PDF
469 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Ymgynghoriad ar gyfer pobl ifanc
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 995 KB

PDF
995 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Rheoliadau Deddf Plant 2004 (Cronfa Ddata Addysg) (Cymru) 2020
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 302 KB

PDF
302 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Blant mewn Ysgolion Annibynnol) (Cymru) 2020
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 196 KB

PDF
196 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Asesiad o'r Effaith ar y Gymraeg
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 805 KB

PDF
805 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Crynodeb o Asesiad Effaith Integredig
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 625 KB

PDF
625 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Asesiad o'r Effaith ar Hawliau Plant
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 636 KB

PDF
636 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwahoddiad i Weithdai ‘Trafodaeth Bwrdd'
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 363 KB

PDF
363 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 22 Ebrill 2020, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Tîm Cymorth Dysgu
Cymorth i Ddysgwyr
Cyfarwyddiaeth Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Rhannu’r dudalen hon