Neidio i'r prif gynnwy

Gweinyddir y gronfa gan Gefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CVSC).

Pwy sy'n gymwys

Rhaid i brosiectau ddigwydd yn un o'r ardaloedd a ganlyn:

 • Abergele
 • Pensarn 
 • Colwyn 
 • Eirias
 • Gele 
 • Glyn 
 • Bae Cinmel
 • Llanddulas 
 • Llandrillo-yn-Rhos
 • Llysfaen
 • Mochdre 
 • Pentre Mawr
 • Rhiw
 • Towyn

Gwneud Cais

Ewch i wefan Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy.

Os ydych wedi gwneud cais am gyllid

Nid ydym yn gweinyddu'r gronfa hon bellach.

Os ydych eisoes wedi anfon eich cais atom, byddwn yn ei drosglwyddo i Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (byddwn yn gofyn eich caniatâd cyn gwneud hyn). Ni fydd gofyn i chi ailgyflwyno eich ffurflen gais.

Os cymeradwywyd eich grant

Os cymeradwywyd eich cais ac rydych yn cael eich grant, dylech barhau i hawlio unrhyw daliadau oddi wrthym ni yn y dyfodol. Byddwn yn parhau i reoli ac i fonitro'r prosiectau hyn.

Rhagor o wybodaeth

Ewch i wefan Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy i gael gwybod rhagor am y gronfa ac i lawrlwytho'r pecyn ymgeisio. Gallwch hefyd e-bostio grants@cvsc.org.uk.