Skip to main content

Mae’r Gronfa Cymunedau'r Arfordir yn ariannu prosiectau sy’n creu swyddi mewn ardaloedd arfordirol.

Y Gronfa Loteri Fawr sy'n gweinyddu'r gronfa.

Pwy sy'n gymwys

  • cwmnïau yn y sector preifat
  • awdurdodau lleol
  • cyrff eraill yn y sector cyhoeddus
  • elusennau
  • sefydliadau gwirfoddol a sefydliadau yn y sector cymunedol
  • mentrau cymdeithasol, gan gynnwys mentrau cydweithredol a mentrau cymunedol
  • asiantaethau datblygu

Gwneud cais

Mae'r 5 cyfnod cyflwyno ceisiadau wedi dod i ben.

Byddwn yn rhoi rhagor o fanylion yma am sut i wneud cais yn y dyfodol. 

Rhagor o wybodaeth 

Ewch i wefan y Gronfa Loteri Fawr i ddysgu mwy am y gronfa ac i ddarllen yr adroddiadau cynnydd. 

Gallwch hefyd ffonio 0845 4 10 20 30 neu anfon e-bost at ccfwales@biglotteryfund.org.uk.

Rhannu’r dudalen hon