Neidio i'r prif gynnwy

1. Crynodeb

Taliadau Cymorth mewn Argyfwng: coronafeirws

Rhwng 1 Mai a 31 Gorffennaf 2020, byddwn yn trin ceisiadau gyda mwy o hyblygrwydd a disgresiwn.

Mae Cronfa Cymorth Dewisol yn darparu dau wahanol grant nad oes angen ichi eu talu yn ôl.

Taliadau Cymorth mewn Argyfwng (EAP)

Grant i helpu â chostau hanfodol ar ôl argyfwng, neu os ydych wedi dioddef trychineb fel llifogydd neu dân yn eich cartref, neu galedi ariannol eithriadol am resymau gan gynnwys oedi gyda’ch budd-daliadau.  

Bydd y taliad yn eich helpu i dalu am fwyd, nwy a thrydan, dillad a theithio mewn achos o argyfwng.  

Nid yw’r gronfa wedi’i chynllunio i dalu diffygion ariannol parhaus.

Taliadau Cymorth i Unigolion (IAP)

Grant y gwneir cais amdano ar eich rhan gan sefydliad sy’n Bartner Cymeradwy i’ch helpu chi, neu rywun yr ydych yn rhoi gofal iddo, i fyw'n annibynnol yn hytrach mynd i gartref gofal neu ysbyty, boed hynny dros dro neu’n barhaol. 

 Gellir defnyddio’r grant hwn i gael:

  • nwyddau gwyn, fel oergell, popty a pheiriant golchi
  • eitemau hanfodol fel gwelyau, dillad gwely a seddau i’r cartref

Bydd ceisiadau nad ydynt wedi’u cefnogi gan Bartner Cymeradwy yn cael eu gwrthod yn awtomatig.

Rhannu’r dudalen hon