Skip to main content

5. Tracio’ch cais

Coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn derbyn llawer o alwadau ffôn ac e-byst ar hyn o bryd. Rydym yn gweithio'n galed i brosesu ceisiadau ac ymateb i bob ymholiadau. Cysylltwch â ni mewn argyfwng yn unig. Bydd ein tîm yn cysylltu â chi.

Dilyn hynt eich cais i’r Gronfa Cymorth Dewisol*.

Bydd angen y canlynol arnoch:

  • cyfenw’r person y mae’r cais ar ei gyfer
  • rhif cyfeirnod ar gyfer tracio

*Bydd angen 24 awr llawn arnom i benderfynu ar eich cais ac ni allwn roi diweddariad i chi yn ystod y cyfnod hwn*

Pwysig – dyma’r ymatebion y byddwch yn eu gweld:

  • DERBYNIWYD eich cais ar xx/xx/xx ac mae’n cael ei brosesu
  • CYMERADWYWYD eich cais ar xx/xx/xx
  • TALWYD eich cais ar xx/xx/xx – bydd PayPoint yn anfon neges destun atoch ymhen 12 awr
  • GWRTHODWYD eich cais ar xx/xx/xx – ni roddir grant i chi a bydd y penderfyniad yn cael ei anfon atoch mewn llythyr neu e-bost

Rhannu’r dudalen hon