5. Tracio’ch cais

Dilyn hynt eich cais Cronfa Cymorth Dewisol.

Bydd angen y canlynol arnoch:

  • cyfenw’r person y mae’r cais ar ei gyfer
  • rhif cyfeirnod ar gyfer tracio