Skip to main content

6. Cysylltu â ni

Coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn derbyn llawer o alwadau ffôn ac e-byst ar hyn o bryd. Rydym yn gweithio'n galed i brosesu ceisiadau ac ymateb i bob ymholiadau. Cysylltwch â ni mewn argyfwng yn unig. Bydd ein tîm yn cysylltu â chi.

Cysylltwch â ni trwy:

  • e-bostio DAF.Feedback@northgateps.com 
  • ffonio 0800 859 5924 a dewis yr opsiwn priodol er mwyn siarad ag ymgynghorydd
  • ysgrifennu at: y Gronfa Cymorth Dewisol, Blwch SP 2377, WRECSAM, LL11 0LG

Rhannu’r dudalen hon