Yn y canllaw hwn

4. Beth fydd yn digwydd nesaf

Byddwch yn cael penderfyniad:

  • o fewn 24 awr ar gyfer cais EAP os y’i gwnaed rhwng dydd Llun a dydd Gwener (os ydych yn gwneud cais ar brynhawn Gwener efallai y bydd rhaid i chi aros tan y dydd Llun)
  • o fewn 10 diwrnod gwaith ar gyfer cais IAP

Os bydd eich cais EAP yn llwyddiannus byddwch yn cael:

  • taleb PayPoint neu daliad BACS i dalu am fwyd, nwy a thrydan a theithio mewn achos o argyfwng
  • talebau i'ch helpu i brynu dillad

O bydd eich cais IAP yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn:

  • nwyddau gwyn AO Retail Limited
  • eitemau cartref eraill gan The Furnishings Service (TFS)

Bydd cynrychiolydd yn cysylltu â chi i drafod eich anghenion a threfnu cyflenwi.  

Os yw eich cais yn aflwyddiannus, gallwch ofyn am adolygiad.