Neidio i'r prif gynnwy

1. Crynodeb

Taliadau Cymorth mewn Argyfwng: caledi coronafeirws

Rhwng 1 Mai 2020 a 31 Mawrth 2022, allwch chi ddim cael mwy na 5 grant mewn blwyddyn.

Mae'r Gronfa Cymorth Dewisol yn cynnig dau grant gwahanol nad oes angen i chi eu talu yn ôl.

Taliadau Cymorth mewn Argyfwng (EAP)

Grant i helpu â chostau hanfodol, megis bwyd, nwy, trydan, dillad neu deithio mewn achos o argyfwng os ydych:

  • yn wynebu caledi ariannol difrifol
  • wedi colli eich swydd
  • wedi gwneud cais am fudd-daliadau ac yn aros am eich taliad cyntaf

Ni allwch ei ddefnyddio i dalu biliau parhaus nad ydych yn gallu fforddio eu talu.

Taliadau Cymorth i Unigolion (IAP)

Grant i’ch helpu chi, neu rywun yr ydych yn rhoi gofal iddo, i fyw'n annibynnol yn ei gartref neu eiddo yr ydych chi neu'r unigolyn yn symud iddo.

Beth y gallwch ddefnyddio'r grant ar ei gyfer

Gellir defnyddio’r grant hwn i gael:

  • oergell, popty neu beiriant golchi a 'nwyddau gwyn' eraill
  • dodrefn i'r cartref megis gwelyau, soffas a chadeiriau

Cymorth Tanwydd yn y Gaeaf

Rhwng 1 Hydref 2021 a 31 Mawrth 2022, bydd y Gronfa Cymorth Dewisol yn rhoi cymorth i unigolion sydd mewn caledi ariannol ac sydd angen cymorth gyda thanwydd nad ydynt ar y grid. Bydd angen i geisiadau am y taliadau hyn gael eu cefnogi gan un o'n partneriaid cymeradwy ar gyfer y Gronfa.

I wneud cais, cysylltwch â gweithiwr cymorth, gweithiwr cymdeithasol, swyddog tai, Cyngor ar Bopeth neu weithiwr proffesiynol tebyg arall.