1. Crynodeb

Mae Cronfa Cymorth Dewisol yn darparu dau wahanol grant nad oes angen ichi eu talu yn ôl.

Taliadau Cymorth mewn Argyfwng (EAP)

Grant i helpu â chostau hanfodol ar ôl argyfwng neu drychineb, fel llifogydd neu dân yn eich cartref. 

Bydd y taliad yn eich helpu i dalu am fwyd, nwy a thrydan, dillad a theithio mewn achos o argyfwng.  

Taliadau Cymorth i Unigolion (IAP)

Grant i’ch helpu chi, neu rywun yr ydych yn rhoi gofal iddo, i fyw'n annibynnol yn hytrach mynd i gartref gofal neu ysbyty, boed hynny dros dro neu’n barhaol. 

 Gellir defnyddio’r grant hwn i gael:

  • nwyddau gwyn, fel oergell, popty a pheiriant golchi
  • eitemau hanfodol fel gwelyau, dillad gwely a seddau i’r cartref