Neidio i'r prif gynnwy

1. Crynodeb

Taliadau Cymorth mewn Argyfwng: caledi coronafeirws

Rhwng 1 Mai 2020 a 31 Mawrth 2021, allwch chi ddim cael mwy na 5 grant mewn blwyddyn.

Mae'r Gronfa Cymorth Dewisol yn cynnig dau grant gwahanol nad oes angen i chi eu talu yn ôl.

Taliadau Cymorth mewn Argyfwng (EAP)

Grant i helpu â chostau hanfodol, megis bwyd, nwy, trydan neu ddillad ar ôl argyfwng.

Gallwch wneud cais am grant os ydych:

 • wedi colli eich swydd
 • wedi cael llifogydd neu dân yn eich cartref
 • wedi gwneud cais am fudd-daliadau ac yn aros am eich taliad cyntaf
 • yn wynebu caledi ariannol

Beth y gallwch ddefnyddio'r grant ar ei gyfer

Gallwch ddefnyddio'r grant i dalu am y canlynol:

 • bwyd
 • nwy
 • trydan
 • dillad
 • teithio mewn achos o argyfwng

Ni allwch ei ddefnyddio i dalu biliau parhaus nad ydych yn gallu fforddio eu talu.

Taliadau Cymorth i Unigolion (IAP)

Grant i’ch helpu chi, neu rywun yr ydych yn rhoi gofal iddo, i fyw'n annibynnol yn ei gartref neu eiddo yr ydych chi neu'r unigolyn yn symud iddo.

Beth y gallwch ddefnyddio'r grant ar ei gyfer

Gellir defnyddio’r grant hwn i gael:

 • oergell, popty neu beiriant golchi a 'nwyddau gwyn' eraill
 • dodrefn i'r cartref megis gwelyau, soffas a chadeiriau

Rhannu’r dudalen hon