Skip to main content

Cymorth i brosiectau sy’n ceisio helpu pobl ifanc 16 i 25 oed sydd mewn perygl o fod yn ddigartref neu sydd eisoes yn ddigartref.

Mae’r gronfa wedi cau i geisiadau newydd.

Rhagor o wybodaeth

Ebost: housingpolicyrevenuegrants@llyw.cymru
 

Rhannu’r dudalen hon