Neidio i'r prif gynnwy

Mae Credyd Cynhwysol yn helpu gyda chostau byw, a chaiff ei ôl-dalu bob mis. I fod yn gymwys rhaid i chi fod

  • ar incwm isel
  • yn ddi-waith
  • yn hunangyflogedig
  • yn sâl neu’n hunanynysu

Mae modd gwneud cais i’r Adran Gwaith a Phensiynau am hyd at 100% o’r taliad ymlaen llaw (i’w dalu’n ôl), naill ai ar-lein neu dros y ffôn.

Gallwch wirio as ydych yn gymwys am Gredyd Cynhwysol ar GOV.UK.

Am gyfnod y coronafeirws, bydd isafswm incwm y Credyd Cynhwysol (a elwir yn ‘Derfyn Isaf yr Isafswm Incwm’) yn cael ei waredu. Bydd hyn sicrhau bod pobl hunangyflogedig yn gallu ei hawlio.

Os ydych yn hunangyflogedig, mae mwy o wybodaeth am gymhwysedd a hawlio Credyd Cynhwysol ar gael ar GOV.UK

Rhannu’r dudalen hon