Neidio i'r prif gynnwy

Trosolwg o ddata COVID-19 ac effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol cysylltiedig ar feysydd fel cymdeithas a'r economi.

Mae COVID-19 yn achosi niwed i iechyd, yr economi, gwasanaethau cyhoeddus ac i gymdeithas. Cynlluniwyd y dangosfwrdd hon i roi trosolwg gweledol am amryw o ddangosyddion ar y niwed uniongyrchol a'r niwed ehangach yn sgil COVID-19 y gellir eu defnyddio i ddeall y niwed hwn ymhellach.

Bydd y dangosfwrdd hwn yn cael ei ddiweddaru gyda'r data diweddaraf yn wythnosol bob bore Llun, ac fe'i cynlluniwyd i roi 'ciplun' o gyfnod penodol mewn amser.

Rydym yn cyflwyno'r wybodaeth hon i gefnogi tryloywder ac ennyn diddordeb y cyhoedd gyda data COVID-19.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099