Neidio i'r prif gynnwy

Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID-19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth.

Datganiadau

Am fwy o wybodaeth am ein ymarferion ystadegau a ymchwil drwy COVID-19 gweler datganiad diweddaraf y Prif Ystadegydd ar COVID-19 a chynhyrchu ystadegau ac ymchwil gymdeithasol.

Mae’r Prif Ystadegydd hefyd wedi ysgrifennu blog ar:

Cyhoeddiadau Llywdoraeth Cymru yn berthnasol i’r pandemig

Rydym hefyd wedi datblygu a chyhoeddi setiau data newydd er mwyn rhoi gwybodaeth i’r cyhoedd yn ystod y pandemig. Mae’r rhain i gyd wedi eu casglu ynghyd ar ein tudalennau ystadegau ac ymchwil sy’n gysylltiedig â coronafeirws (COVID-19). Mae’r dudalen hon yn cynnwys data am weithgarwch a capasiti y GIG, presenoldeb mewn lleoliadau awdurdod lleol ar gyfer plant, ac arolygon barn ac ymddygiadau, a data rheoli ar ymateb y Llywodraeth, er nad yw’n gyfyngedig i’r data hynny.

Mae data wythnosol am nifer y bobl sydd wedi cael prawf coronafeirws, a phwy sydd wedi cael y profion hynny, hefyd yn cael eu cyhoeddi bob wythnos gan Lywodraeth Cymru.

Mae Cell Cyngor Technegol Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi adroddiadau rheolaidd o’r cyngor gwyddonol a thechnegol a gynhyrchwyd i gefnogi penderfynwyr Llywodraeth Cymru.

Cyhoeddiau gan sefydliadau arall

Cyhoeddir amrywiaeth o ddata eraill mewn mannau eraill er mwyn helpu i ddeall effeithiau’r pandemig a’r ymateb iddo.

Bob dydd am 2pm, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru  yn cyhoeddi darlun cynhwysfawr o’r achosion newydd a’r marwolaethau sydd wedi cael eu cofnodi yng Nghymru. Mae’r rhain wedi’u cyhoeddi drwy’r dangosfwrdd gwyliadwriaeth sydyn ar gyfer COVID-19.

Mae Llywodraeth y DU yn cyhoeddi cyfanswm dyddiol sy’n dangos nifer yr achosion a marwolaethau sydd wedi cael eu cofnodi ar draws y DU. Mae’r dudalen hon hefyd yn cynnwys data llawer mwy manwl am effeithiau COVID-19 yn Lloegr.  

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) yn cyhoeddi data wythnosol am nifer y marwolaethau sydd wedi cael eu cofrestru yng Nghymru, sy’n cynnwys pob marwolaeth a gofrestrwyd sy’n gysylltiedig â COVID-19 yn ôl y dystysgrif marwolaeth, p’un a yw’r farwolaeth wedi digwydd yn yr ysbyty neu y tu allan i’r ysbyty, yng Nghymru a Lloegr.  Mae’r ffigurau hyn felly’n wahanol i’r ffigurau gwyliadwriaeth dyddiol. Maent yn dibynnu ar y broses ffurfiol a ddefnyddir i gofrestru marwolaethau, ac felly maent yn llai amserol.

Hefyd mae’r SYG yn cyhoeddi ystod o ddata eraill sy’n berthnasol i’r pandemig, gan gynnwys data ynglŷn â barn ac ymddygiadau a’r effeithiau ar yr economi. Mae’r data hynny’n cael eu crynhoi ar ei thudalen COVID-19. Mae rhai o’r data hyn ar gael ar lefel y DU neu Brydain fawr yn unig.

Mae Google yn cyhoeddi adroddiadau symud daearyddol yn rheolaidd. Mae’r rhain yn dangos tueddiadau symud yn ôl daearyddiaeth, ar draws gwahanol gategorïau o leoedd megis manwerthu a hamdden, siopau bwyd a fferyllfeydd, parciau, gorsafoedd teithio, gweithleoedd ac ardaloedd preswyl. Mae’r tueddiadau ar gael fesul awdurdod lleol.

Adroddiadau

Casgliadau data Llywodraeth Cymru: sefyllfa bresennol cynlluniau mewn ymateb i COVID-19 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 268 KB

PDF
268 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.