Neidio i'r prif gynnwy

Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID-19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth.

Datganiadau

Am fwy o wybodaeth am ein ymarferion ystadegau a ymchwil drwy COVID-19 gweler datganiad diweddaraf y Prif Ystadegydd ar COVID-19 a chynhyrchu ystadegau ac ymchwil gymdeithasol.

Mae’r Prif Ystadegydd hefyd wedi ysgrifennu blog ar:

Cyhoeddiadau Llywdoraeth Cymru yn berthnasol i’r pandemig

Rydym hefyd wedi datblygu a chyhoeddi setiau data newydd er mwyn rhoi gwybodaeth i’r cyhoedd yn ystod y pandemig. Mae’r rhain i gyd wedi eu casglu ynghyd ar ein tudalennau ystadegau ac ymchwil sy’n gysylltiedig â coronafeirws (COVID-19). Mae’r dudalen hon yn cynnwys data am weithgarwch a capasiti y GIG, presenoldeb mewn lleoliadau awdurdod lleol ar gyfer plant, ac arolygon barn ac ymddygiadau, a data rheoli ar ymateb y Llywodraeth, er nad yw’n gyfyngedig i’r data hynny.

Mae data wythnosol am nifer y bobl sydd wedi cael prawf coronafeirws, a phwy sydd wedi cael y profion hynny, hefyd yn cael eu cyhoeddi bob wythnos gan Lywodraeth Cymru.

Mae Cell Cyngor Technegol Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi adroddiadau rheolaidd o’r cyngor gwyddonol a thechnegol a gynhyrchwyd i gefnogi penderfynwyr Llywodraeth Cymru.

Cynlluniau ar gyfer cyhoeddi datganiadau ystadegol COVID-19 dros gyfnod y Pasg

Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi cyflwyno nifer o ddatganiadau rheolaidd i roi cipolwg manwl gywir ac amserol yn ymwneud â'r pandemig. Mae hyn yn cynnwys nifer o ddatganiadau wythnosol fel data ar brofion ac olrhain cysylltiadau ar gyfer coronafeirws (COVID-19) ac Arolwg Heintiadau COVID-19, yn ogystal â diweddariadau dyddiol y data ar welyau'r GIG, derbyniadau a chyfnodau yn yr ysbyty. Mae'r datganiad hwn yn rhoi gwybod ichi am newidiadau i'r rhaglenni cyhoeddi sefydledig ar gyfer y datganiadau hyn dros gyfnod y Pasg.

Hysbysiadau i Arolygiaeth Gofal Cymru yn ymwneud â COVID-19 mewn cartrefi gofal i oedolion

Caiff y datganiad hwn ei gyhoeddi pob pythefnos. Bydd yn cael ei gyhoeddi fel arfer ddydd Mawrth 30 Mawrth. Y cyhoeddiad nesaf a drefnwyd yw dydd Mawrth 13 Ebrill

Data profion coronafeirws (COVID-19)

Caiff y datganiad hwn ei gyhoeddi pob wythnos. Bydd yn cael ei gyhoeddi fel arfer ddydd Mercher 31 Mawrth. Yr wythnos ganlynol bydd yn cael ei gyhoeddi ddydd Iau 8 Ebrill.

Eitemau o gyfarpar diogelu personol a roddwyd

Caiff y datganiad hwn ei gyhoeddi pob pythefnos. Ni chaiff ei gyhoeddi ddydd Iau 8 Ebrill. Yn lle hynny caiff ei gyhoeddi ddydd Iau 15 Ebrill.

Profi, Olrhain, Diogelu (olrhain cysylltiadau coronafeirws (COVID-19))

Caiff y datganiad hwn ei gyhoeddi pob wythnos. Bydd yn dilyn y rhaglen gyhoeddi arferol a bydd yn cael ei gyhoeddi ddydd Iau 1 Ebrill a dydd Iau 8 Ebrill.

Gweithgarwch a chapasiti'r GIG yn ystod pandemig coronafeirws (COVID-19)

Caiff y datganiad hwn ei gyhoeddi pob wythnos. Bydd yn dilyn y rhaglen gyhoeddi arferol a bydd yn cael ei gyhoeddi ddydd Iau 1 Ebrill a dydd Iau 8 Ebrill.

Rhaglen frechlynnau COVID-19 (stoc a chyflenwi)

Caiff y datganiad hwn ei gyhoeddi pob wythnos. Caiff ei gyhoeddi fel arfer ddydd Mercher 31 Mawrth. Yr wythnos ganlynol, caiff ei gyhoeddi ddydd Gwener 9 Ebrill.

Gwelyau'r GIG, derbyniadau i'r ysbyty a chyfnodau yn yr ysbyty yn ystod pandemig coronafeirws (COVID-19)

Caiff ei gyhoeddi'n ddyddiol (Llun i Gwener). Caiff ei gyhoeddi fel arfer ddydd Llun 29 Mawrth i ddydd Iau 1 Ebrill. Yna bydd yn ailgychwyn ddydd Mercher 7 Ebrill.

Arolwg Heintiadau Coronafeirws (COVID-19)

Caiff y datganiad hwn ei gyhoeddi pob wythnos. Caiff ei gyhoeddi fel arfer ddydd Gwener 26 Mawrth. Yr wythnos ganlynol caiff ei gyhoeddi ddydd Iau 1 Ebrill.

Cyhoeddiau gan sefydliadau arall

Cyhoeddir amrywiaeth o ddata eraill mewn mannau eraill er mwyn helpu i ddeall effeithiau’r pandemig a’r ymateb iddo.

Bob dydd am 2pm, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru  yn cyhoeddi darlun cynhwysfawr o’r achosion newydd a’r marwolaethau sydd wedi cael eu cofnodi yng Nghymru. Mae’r rhain wedi’u cyhoeddi drwy’r dangosfwrdd gwyliadwriaeth sydyn ar gyfer COVID-19.

Mae Llywodraeth y DU yn cyhoeddi cyfanswm dyddiol sy’n dangos nifer yr achosion a marwolaethau sydd wedi cael eu cofnodi ar draws y DU. Mae’r dudalen hon hefyd yn cynnwys data llawer mwy manwl am effeithiau COVID-19 yn Lloegr.  

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) yn cyhoeddi data wythnosol am nifer y marwolaethau sydd wedi cael eu cofrestru yng Nghymru, sy’n cynnwys pob marwolaeth a gofrestrwyd sy’n gysylltiedig â COVID-19 yn ôl y dystysgrif marwolaeth, p’un a yw’r farwolaeth wedi digwydd yn yr ysbyty neu y tu allan i’r ysbyty, yng Nghymru a Lloegr.  Mae’r ffigurau hyn felly’n wahanol i’r ffigurau gwyliadwriaeth dyddiol. Maent yn dibynnu ar y broses ffurfiol a ddefnyddir i gofrestru marwolaethau, ac felly maent yn llai amserol.

Hefyd mae’r SYG yn cyhoeddi ystod o ddata eraill sy’n berthnasol i’r pandemig, gan gynnwys data ynglŷn â barn ac ymddygiadau a’r effeithiau ar yr economi. Mae’r data hynny’n cael eu crynhoi ar ei thudalen COVID-19. Mae rhai o’r data hyn ar gael ar lefel y DU neu Brydain fawr yn unig.

Mae Google yn cyhoeddi adroddiadau symud daearyddol yn rheolaidd. Mae’r rhain yn dangos tueddiadau symud yn ôl daearyddiaeth, ar draws gwahanol gategorïau o leoedd megis manwerthu a hamdden, siopau bwyd a fferyllfeydd, parciau, gorsafoedd teithio, gweithleoedd ac ardaloedd preswyl. Mae’r tueddiadau ar gael fesul awdurdod lleol.

Adroddiadau

Casgliadau data Llywodraeth Cymru: sefyllfa bresennol cynlluniau mewn ymateb i COVID-19 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 268 KB

PDF
268 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.