Neidio i'r prif gynnwy

Aros gartref:

  • peidiwch â mynd allan heblaw i brynu bwyd, am resymau iechyd neu i weithio (dim ond pan nad yw hi'n ymarferol rhesymol i weithio gartref)
  • arhoswch 2 fetr (6tr) i ffwrdd oddi wrth bobl eraill
  • golchwch eich dwylo cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd adref

Gall unrhyw un ledaenu'r feirws.

Canllawiau llawn ar aros gartref ac i ffwrdd oddi wrth eraill

Rhannu’r dudalen hon