Neidio i'r prif gynnwy

Dylech hunanynysu a chael prawf os ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn dangos symptomau.

Mae Cymru oll ar lefel 3. Beth sy'n rhaid i chi wneud ar lefel 3.

Newidiadau diweddar a newidiadau i ddod

O 3 Mai

Gall campfeydd, canolfannau hamdden, pyllau nofio a chyfleusterau ffitrwydd agor.

Gellir ffurfio aelwydydd estynedig gydag un aelwyd arall.

Gellir cynnal gweithgareddau dan do i blant dan oruchwyliaeth.

Gellir cynnal gweithgareddau dan do a drefnir i hyd at 15 o oedolion.

Gall canolfannau cymunedol agor.

O 26 Ebrill

Gall lletygarwch awyr agored ac atyniadau ymwelwyr awyr agored agor.

Caniateir gweithgareddau awyr agored a derbyniadau priodas awyr agored gyda hyd at 30 o bobl.

 • Coronafeirws a’r gyfraith

  Deddfwriaeth sy’n ymateb i phandemig y coronafeirws a chanllawiau esboniadol

 • Gwasanaethau cymunedol

  Cynllunio, tân, cam-drin domestig a thrais rhywiol

 • Strategaeth a thystiolaeth

  Cynnwys y wyddoniaeth, y data a'r dystiolaeth a ddefnyddir i wneud penderfyniadau

 • Addysg a gofal plant

  Canllawiau ar coronafeirws i rieni, pawb sy'n gweithio mewn addysg a darparwyr gofal plant

 • Gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol

  Canllawiau’r coronafeirws ar gyfer y GIG a phobl sy’n gweithio mewn gofal cymdeithasol, cymunedol a phreswyl

 • Tai

  Canllawiau coronafeirws ar gyfer perchnogion tai, tenantiaid, landlordiaid, awdurdodau lleol a gwasanaethau tai a digartrefedd

 • Teithio

  Cyngor teithio, teithio tramor a dychwelyd adref, canllawiau i weithredwyr