Neidio i'r prif gynnwy

Diogelu Cymru:

Darllenwch y canllawiau cyfredol.
 

Newidiadau diweddar a newidiadau i ddod

O 15 Ionawr

 • Gall hyd at 500 o bobl fod yn bresennol mewn digwyddiadau tu allan. Nid yw hyn yn cynnwys y rheiny sy’n cymryd rhan mewn digwyddiad chwaraeon tîm, sy’n golygu gall 500 o bobl fod yno’n gwylio.

O 21 Ionawr

 • ni fydd cyfyngiad cyfreithiol bellach ar y nifer o bobl all gyfarfod tu allan
 • bydd angen Pàs COVID ar gyfer digwyddiadau mawr tu allan

O 28 Ionawr

 • bydd clybiau nos yn cael ailagor
 • bydd angen Pàs COVID ar gyfer digwyddiadau mawr dan do, clybiau nos, sinemâu, theatrau a neuaddau cyngerdd
 • bydd gweithio o gartref yn bwysig o hyn ond yn symud o gyfraith i ganllawiau
 • mewn lletygarwch, ni fydd cyfyngiadau ar gyfarfod pobl a dim gofyniad am wasanaeth wrth y bwrdd na 2 fetr o ymbellhau corfforol
 • Coronafeirws a’r gyfraith

  Deddfwriaeth sy’n ymateb i phandemig y coronafeirws a chanllawiau esboniadol

 • Gwasanaethau cymunedol

  Cynllunio, tân, cam-drin domestig a thrais rhywiol

 • Strategaeth a thystiolaeth

  Cynnwys y wyddoniaeth, y data a'r dystiolaeth a ddefnyddir i wneud penderfyniadau

 • Addysg a gofal plant

  Canllawiau ar coronafeirws i rieni, pawb sy'n gweithio mewn addysg a darparwyr gofal plant

 • Gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol

  Canllawiau’r coronafeirws ar gyfer y GIG a phobl sy’n gweithio mewn gofal cymdeithasol, cymunedol a phreswyl

 • Tai

  Canllawiau coronafeirws ar gyfer perchnogion tai, tenantiaid, landlordiaid, awdurdodau lleol a gwasanaethau tai a digartrefedd

 • Teithio

  Cyngor teithio, teithio tramor a dychwelyd adref, canllawiau i weithredwyr