Neidio i'r prif gynnwy

Rhaid i chi:

  • beidio â chyfarfod cartrefi eraill dan do

Dylech hunanynysu a chael prawf os ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn dangos symptomau.

Y cyfyngiadau yn ystod ein cyfnod o symud allan o gyfyngiadau symud.

Newidiadau diweddar a newidiadau i ddod

O 26 Ebrill

Os bydd y sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd yn caniatáu, bydd modd cymryd y camau llacio canlynol:
 

  • caniatáu i letygarwch awyr agored agor
  • caniatáu gweithgareddau awyr agored a drefnwyd ymlaen llaw ar gyfer hyd at 30 o bobl
  • caniatáu derbyniadau priodas awyr agored ar gyfer hyd at 30 o bobl
  • caniatáu i atyniadau ymwelwyr awyr agored agor

O 12 Ebrill

  • codi’r cyfyngiadau ar deithio o fewn y Deyrnas Unedig a’r Ardal Deithio Gyffredin
  • yr holl ddisgyblion a myfyrwyr i ddychwelyd i ysgolion a lleoliadau addysg bellach
  • caiff campysau prifysgolion agor ar gyfer dysgu cyfunol wyneb yn wyneb ac ar-lein ar gyfer yr holl fyfyrwyr
  • caiff yr holl siopau a gwasanaethau cysylltiad agos agor
  • bydd lleoliadau priodas yn cael gadael i ddarpar gleientiaid ymweld â’u safle drwy apwyntiad yn unig