Neidio i'r prif gynnwy

Dylech hunanynysu a chael prawf os ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn dangos symptomau.

Darllenwch y cyfyngiadau cyfredol.

Newidiadau diweddar a newidiadau i ddod

O ddydd Sadwrn 17 Gorffennaf

Cwblhau’r broses o symud i lefel rhybudd 1:

 • caiff hyd at chwech o bobl gwrdd o dan do mewn cartrefi preifat a llety gwyliau
 • caniateir cynnal digwyddiadau dan do wedi’u trefnu ar gyfer hyd at 1,000 o bobl yn eistedd neu 200 o bobl yn sefyll, ar ôl cynnal asesiad risg a chadw at fesurau rhesymol
 • caiff canolfannau sglefrio ailagor
 • dileu’r cyfyngiadau cyfreithiol ar y nifer o bobl a gaiff ymgynnull yn yr awyr agored
 • caniatáu i hyd at 30 o blant o sefydliadau, fel y Brownis a’r Sgowtiaid, i fynd i ganolfannau preswyl dros wyliau’r haf

O ddydd Sadwrn 7 Awst (os yw’r amodau’n caniatáu)

Cwblhau’r broses o symud i lefel rhybudd 0:

 • dileu’r cyfyngiadau cyfreithiol ar y nifer o bobl a gaiff gwrdd o dan do, gan gynnwys mewn cartrefi preifat, mannau cyhoeddus neu mewn digwyddiadau
 • caiff pob busnes a phob safle agor, gan gynnwys clybiau nos
 • dylai pobl barhau i weithio gartref os yw’n bosibl
 • bydd gorchuddion wyneb yn parhau i fod yn ofyniad cyfreithiol o dan do, ac eithrio mewn lleoliadau lletygarwch
 • Coronafeirws a’r gyfraith

  Deddfwriaeth sy’n ymateb i phandemig y coronafeirws a chanllawiau esboniadol

 • Gwasanaethau cymunedol

  Cynllunio, tân, cam-drin domestig a thrais rhywiol

 • Strategaeth a thystiolaeth

  Cynnwys y wyddoniaeth, y data a'r dystiolaeth a ddefnyddir i wneud penderfyniadau

 • Addysg a gofal plant

  Canllawiau ar coronafeirws i rieni, pawb sy'n gweithio mewn addysg a darparwyr gofal plant

 • Gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol

  Canllawiau’r coronafeirws ar gyfer y GIG a phobl sy’n gweithio mewn gofal cymdeithasol, cymunedol a phreswyl

 • Tai

  Canllawiau coronafeirws ar gyfer perchnogion tai, tenantiaid, landlordiaid, awdurdodau lleol a gwasanaethau tai a digartrefedd

 • Teithio

  Cyngor teithio, teithio tramor a dychwelyd adref, canllawiau i weithredwyr